تبلیغات

دانستنیها - ساختمان بانک های مرکزی چند کشور
دانستنیها
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

ساختمان بانک های مرکزی چند کشور

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :عمومی، 
نویسنده :بهروز

گزارشی دیدنی از بانک های مرکزی جهان

 

از نشانه های قدرت اقتصادی هر کشوری بانک مرکزی آن کشوربه شمار می آید از این رو اغلب کشور ها کوشیده اند ساختمانی در خور اقتصاد کشورشان را به عنوان ساختمان بانک مرکزی خود انتخاب کنند دیدن این تصاویر خالی از لطف نیست.
 


 

بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا

بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی فرانسه

بانک مرکزی آلمان

بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی چین

بانک مرکزی بحرین

بانک مرکزی افغانستان

بانک مرکزی ایران